Договор за обществена поръчка

Договор и приложения за услуга по обособена позиция №2 Самоков-Говедарци по обществена поръчка „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската и републиканска транспортни схеми, съгласно маршрутни разписания“ Договор и приложения за услуга по обособена позиция №4 … Continue reading