Текущи документи и плащания „АСФАЛТИРАНЕ – ОСНОВЕН И ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ПЪТНАТА МРЕЖА В ОБЩИНА САМОКОВ“

Информация за дата, основание и размер на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки, включително за авансови плащания

Договор за обществена поръчка “ Асфалтиране – основен и текущ ремонт на пътната мрежа в община Самоков“

Договор за обществена поръчка “ Асфалтиране – основен и текущ ремонт на пътната мрежа в община Самоков“

Гаранции за участие “ Асфалтиране – основен и текущ ремонт на пътната мрежа в община Самоков“

Гаранции за участие “ Асфалтиране – основен и текущ ремонт на пътната мрежа в община Самоков“

Решение за завършване на процедурата по чл.38 от ЗОП “ Асфалтиране – основен и текущ ремонт на пътната мрежа в община Самоков“

Решение № ЛС-01-820/ 25.05.2016 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка „Асфалтиране – основен и текущ ремонт на пътната мрежа в община Самоков“

Протоколи и доклади на комисията “ Асфалтиране – основен и текущ ремонт на пътната мрежа в община Самоков“

Протокол №3 за разглеждане, оценяване и крайно класиране на офертата на участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за: “ Асфалтиране – основен и текущ ремонт на пътната мрежа в община Самоков“ ============================================== Съобщение до заинтересованите лица – … Continue reading

Документация за участие “ Асфалтиране – основен и текущ ремонт на пътната мрежа в община Самоков“

Документация за участие заглавна страница “ Асфалтиране – основен и текущ ремонт на пътната мрежа в община Самоков“ Документация за участие “ Асфалтиране – основен и текущ ремонт на пътната мрежа в община Самоков“ Образци за участие “ Асфалтиране – … Continue reading

Откриване на процедура “ Асфалтиране – основен и текущ ремонт на пътната мрежа в община Самоков“

Решение № ЛС-01-602 от 13.04.2016 г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка “ Асфалтиране – основен и текущ ремонт на пътната мрежа в община Самоков“

Обявление “ Асфалтиране – основен и текущ ремонт на пътната мрежа в община Самоков“

Обявление “ Асфалтиране – основен и текущ ремонт на пътната мрежа в община Самоков“