Договор за обществена поръчка „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската и републиканска транспортни схеми съгласно маршрутни разписания“

Договор за обществена поръчка „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската и републиканска транспортни схеми съгласно маршрутни разписания“ – обособена позиция №2 Договор за обществена поръчка „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от … Continue reading

Решение за завършване на процедурата по чл.38 от ЗОП „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската и републиканска транспортни схеми съгласно маршрутни разписания“

Решение №ЛС-01-1339/ 11.08.2016 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската и републиканска транспортни схеми съгласно маршрутни разписания“

Протоколи и доклади на комисията „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската и републиканска транспортни схеми съгласно маршрутни разписания“

Протокол №3 за открита процедура „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската и републиканска транспортни схеми съгласно маршрутни разписания“ Протокол №2 за открита процедура „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската и … Continue reading

Документация за участие “ 13.04.2016 г-Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската и републиканска транспортни схеми съгласно маршрутни разписания“

Документация за участие редактирана „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската и републиканска транспортни схеми съгласно маршрутни разписания“ =================================================== Документация за участие заглавна страница „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската и … Continue reading

Откриване на процедура „ 13.04.2016 г-Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската и републиканска транспортни схеми съгласно маршрутни разписания“

  Решение №ЛС-01-673 от 25.04.2016 г. за промяна на процедура за възлагане на обществена поръчка „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската и републиканска транспортни схеми, съгласно маршрутни разписания” ========================================================== Решение №ЛС-01-610 от 13.04.2016 за откриване … Continue reading

Обща информация „13.04.2016 г-Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската и републиканска транспортни схеми съгласно маршрутни разписания“

ЛИНК КЪМ АОП

Обявление „ 13.04.2016 г-Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската и републиканска транспортни схеми съгласно маршрутни разписания“

Обявление „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската и републиканска транспортни схеми, съгласно маршрутни разписания”