Договор за обществена поръчка „Доставка на строителни материали, инструменти и сходни изделия за нуждите на Община Самоков“

Договор за обособена позиция 1 на обществена поръчка „Доставка на строителни материали, инструменти и сходни изделия за нуждите на Община Самоков“ Договор за обособена позиция 2 на обществена поръчка „Доставка на строителни материали, инструменти и сходни изделия за нуждите на … Continue reading

Решение за завършване на процедурата по чл.38 от ЗОП „Доставка на строителни материали, инструменти и сходни изделия за нуждите на Община Самоков“

Решение № ЛС-01-925/16.06.2016 г. за избор на изпълнител в открита процедура за възлагане на обществена поръчка „Доставка на строителни материали, инструменти и сходни изделия за нуждите на Община Самоков“

Протоколи и доклади на комисията „Доставка на строителни материали, инструменти и сходни изделия за нуждите на Община Самоков“

Протокол №2 за разглеждане, оценяване и крайно класиране на офертите в открита процедура за възлагане на обществена поръчка „Доставка на строителни материали, инструменти и сходни изделия за нуждите на Община Самоков“ ===================================================== Съобщение до заинтересованите лица участници в процедура за … Continue reading

Документация за участие „Доставка на строителни материали, инструменти и сходни изделия за нуждите на Община Самоков“

Документация за участие заглавна страница „Доставка на строителни материали, инструменти и сходни изделия за нуждите на Община Самоков“ Документация за участие „Доставка на строителни материали, инструменти и сходни изделия за нуждите на Община Самоков“ Ценово предложение – списък на видове … Continue reading

Откриване на процедура „Доставка на строителни материали, инструменти и сходни изделия за нуждите на Община Самоков“

Решение №ЛС-01-616 от 14.04.2016 г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка „Доставка на строителни материали, инструменти и сходни изделия за нуждите на Община Самоков“

Обявление „Доставка на строителни материали, инструменти и сходни изделия за нуждите на Община Самоков“

Обявление „Доставка на строителни материали, инструменти и сходни изделия за нуждите на Община Самоков“