Договор за обществена поръчка “ Доставка на електрически автомобили за нуждите на община Самоков“

Договор за обществена поръчка “ Доставка на електрически автомобили за нуждите на община Самоков“ – обособена позиция 1 Договор за обществена поръчка “ Доставка на електрически автомобили за нуждите на община Самоков“ – обособена позиция 2

Откриване на процедура „Доставка на електрически автомобили за нуждите на община Самоков“

Обявление за поръчка директива 2014/24/ЕС/ЗОП „Доставка на електрически автомобили за нуждите на община Самоков“ Решение №ЛС-01-1393 /15.08.2016 г.за откриване на процедура „Доставка на електрически автомобили за нуждите на община Самоков“  

Документация за участие „Доставка на електрически автомобили за нуждите на община Самоков“

Заглавна страница документация за участие „Доставка на електрически автомобили за нуждите на община Самоков“ Документация за участие „Доставка на електрически автомобили за нуждите на община Самоков“