Договор за обществена поръчка „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЕТСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ПАРКОВИ ЕЛЕМЕНТИ И ДОСТАВКА НА УДАРОПОГЛЪЩАЩА НАСТИЛКА ЗА ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ“

Договор за обществена поръчка „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЕТСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ПАРКОВИ ЕЛЕМЕНТИ И ДОСТАВКА НА УДАРОПОГЛЪЩАЩА НАСТИЛКА ЗА ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ“ – обособена позиция 1 Договор за обществена поръчка „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЕТСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ПАРКОВИ ЕЛЕМЕНТИ И ДОСТАВКА НА … Continue reading

Решение за завършване на процедурата „Доставка и монтаж на детски съоръжения и паркови елементи и доставка на ударопоглъщаща настилка за детски площадки“

Решение №ЛС-01-1848 /08.11.2016 г. за определяне на изпълнител за обществена поръчка „Доставка и монтаж на детски съоръжения и паркови елементи и доставка на ударопоглъщаща настилка за детски площадки“

Протоколи и доклади на комисията „Доставка и монтаж на детски съоръжения и паркови елементи и доставка на ударопоглъщаща настилка за детски площадки“

Доклад по чл. 103, ал.3 от ЗОП и чл.60, ал.1 от ППЗОП „Доставка и монтаж на детски съоръжения и паркови елементи и доставка на ударопоглъщаща настилка за детски площадки“ Протокол №3 за отваряне, разглеждане и оценяване на ценовите предложения „Доставка … Continue reading

Документация за участие „Доставка и монтаж на детски съоръжения и паркови елементи и доставка на ударопоглъщаща настилка за детски площадки“

Заглавна страница на документация за участие „Доставка и монтаж на детски съоръжения и паркови елементи и доставка на ударопоглъщаща настилка за детски площадки“ Документация за участие „Доставка и монтаж на детски съоръжения и паркови елементи и доставка на ударопоглъщаща настилка … Continue reading

Откриване на процедура „Доставка и монтаж на детски съоръжения и паркови елементи и доставка на ударопоглъщаща настилка за детски площадки“

Обявление за поръчка директива 2014/24/ЕС/ЗОП „Доставка и монтаж на детски съоръжения и паркови елементи и доставка на ударопоглъщаща настилка за детски площадки“ Решение №ЛС-01-1495 от дата 31.08.2016 г. за откриване на процедурата „Доставка и монтаж на детски съоръжения и паркови … Continue reading