Благоустрояване, основен и текущ ремонт на общинска пътна мрежа.Благоустрояване и основен ремонт на тротоарни настилки и други обществени пространства в община Самоков по пет обособени позиции

Обявление за възложена поръчка Обявление за възложена поръчка обособена позиция 4