19/11/2013 – Открита процедура – Сметосъбиране и сметоизвозване, зимно подържане и снегопочистване общинска пътна мрежа на община Самоков, подържане и стопанисване на депо за битови отпадъци /в м-т Катранджия/ гр.Самоков, ликвидиране на микросметища на територията на община Самоков

ДАТА: 19/11/2013 / АОП НОМЕР: 00580-2013-0011

Тип: Открита процедура

Име:Сметосъбиране и сметоизвозване, зимно подържане и снегопочистване общинска пътна мрежа на община Самоков, подържане и стопанисване на депо за битови отпадъци /в м-т Катранджия/ гр.Самоков, ликвидиране на микросметища на територията на община Самоков

Описание:Сметосъбиране и сметоизвозване, зимно подържане и снегопочистване общинска пътна мрежа на община Самоков, подържане и стопанисване на депо за битови отпадъци /в м-т Катранджия/ гр.Самоков, ликвидиране на микросметища на територията на община Самоков

Документация: линк към АОП

Обявление за поръчка

Решение № ЛС-01-1706 от 19.11.2013 г за промяна

Договор

Текущи документи и плащания:

Справка за извършени дейности по сметосъбиране и сметоизвозване по договор с „Бекастрой“ ЕАД

Справка за извършени дейности по  подържане на чистота на обществените места по договор с „Бекастрой“ ЕАД

Справка за извършени дейности по зимно подържане и снегопочистване по договор с „Бекастрой“ ЕАД

Справка за подържане на депото за битови отпадъци по договор с „Бекастрой“ ЕАД

Справка заза извършени дейност по почистване на микросметища на територията на община Самоков по договор с „Бекастрой“ ЕАД

===========================================================================

 

Справка за извършени дейности по сметосъбиране и сметоизвозване по договор с „Бекастрой“ ЕАД

Справка за извършени дейности по подържане на чистота на обществените места по договор с „Бекастрой“ ЕАД

Справка за извършени дейности по зимно подържане и снегопочистване по договор с „Бекастрой“ ЕАД

Справка заза извършени дейност по почистване на микросметища на територията на община Самоков по договор с „Бекастрой“ ЕАД

Дата на публикуване 02.03.2016 г

====================================================================

Справка за извършени дейност по почистване на микросметища на територията на община Самоков по договор с „Бекастрой“ ЕАД

Дата на публикуване 05.04.2016 г.

=====================================================================

Справка за извършени дейности по сметосъбиране и сметоизвозване по договор с „Бекастрой“ ЕАД

Справка за извършени дейности по зимно подържане и снегопочистване по договор с „Бекастрой“ ЕАД

Справка за извършени дейност по почистване на микросметища на територията на община Самоков по договор с „Бекастрой“ ЕАД

Дата на публикуване 08.04.2016 г.

=====================================================================

Справка за извършени дейности по сметосъбиране и сметоизвозване по договор с „Бекастрой“ ЕАД

Справка за извършени дейности по зимно подържане и снегопочистване по договор с „Бекастрой“ ЕАД

Справка за извършени дейност по почистване на микросметища на територията на община Самоков по договор с „Бекастрой“ ЕАД

Дата на публикуване 25.04.2016 г.

=======================================================================

Справка за извършени дейности по сметосъбиране и сметоизвозване по договор с „Бекастрой“ ЕАД

Дата на публикуване 31.05.2016 г.

=======================================================================

Справка за извършени дейности по сметосъбиране и сметоизвозване по договор с „Бекастрой“ ЕАД

Справка за извършени дейност по почистване на микросметища на територията на община Самоков по договор с „Бекастрой“ ЕАД

Дата на публикуване 05.07.2016 г.

=======================================================================

Справка за извършени дейности по сметосъбиране и сметоизвозване по договор с „Бекастрой“ ЕАД

Справка за извършени дейност по почистване на микросметища на територията на община Самоков по договор с „Бекастрой“ ЕАД

Дата на публикуване 02.08.2016 г.

=====================================================================

Справка за извършени дейност по почистване на микросметища на територията на община Самоков по договор с „Бекастрой“ ЕАД

Дата на публикуване 22.08.2016 г.

Comments are closed.