Текущи документи и плащания „АСФАЛТИРАНЕ – ОСНОВЕН И ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ПЪТНАТА МРЕЖА В ОБЩИНА САМОКОВ“

Информация за дата, основание и размер на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки, включително за авансови плащания

Comments are closed.