Откриване на процедура „ 13.04.2016 г-Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската и републиканска транспортни схеми съгласно маршрутни разписания“

 

Решение №ЛС-01-673 от 25.04.2016 г. за промяна на процедура за възлагане на обществена поръчка „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската и републиканска транспортни схеми, съгласно маршрутни разписания”

==========================================================

Решение №ЛС-01-610 от 13.04.2016 за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската и републиканска транспортни схеми, съгласно маршрутни разписания”

Дата на публикуване 13.04.2016 г.

 

Comments are closed.