Обща информация „бл.Слатина,бл.3,бл.41 – Изпълнение на Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) на многофамилни жилищни сгради в град Самоков“

Линк в АОП

Comments are closed.