Обща информация „Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен кредит на Община Самоков за финансиране на инвестиционен проект Благоустрояване на крайречна градска зона-гр.Самоков и реализиране на мерки за енергийна ефективност”

Линк в АОП

Comments are closed.