Решение за завършване на процедурата по чл.38 от ЗОП „Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен кредит на Община Самоков за финансиране на инвестиционен проект „Благоустрояване на крайречна градска зона-гр.Самоков“

Решение № ЛС-01-1155 / 19.07.2016 г. за определяне резултатите от оценяването и класирането на допуснатите участници по критерия за избор на изпълнител – най – ниска цена за изпълнение на „Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен кредит на Община Самоков за финансиране на инвестиционен проект „Благоустрояване на крайречна градска зона-гр.Самоков“

Comments are closed.