Разяснения по документацията за участие „Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен кредит на Община Самоков за финансиране на инвестиционен проект „Благоустрояване на крайречна градска зона-гр.Самоков“

Разяснение по запитване №7 „Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен кредит на Община Самоков за финансиране на инвестиционен проект „Благоустрояване на крайречна градска зона-гр.Самоков“

Справка за вземанията и задълженията към 31.12.2014 г., 31.12.2015 г. и 31.03.2016 г.

 

========================================================

Разяснение по запитване №6 „Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен кредит на Община Самоков за финансиране на инвестиционен проект „Благоустрояване на крайречна градска зона-гр.Самоков“

Дата на публикуване 03.05.2016 г.

========================================================

Разяснение по запитване №5 „Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен кредит на Община Самоков за финансиране на инвестиционен проект „Благоустрояване на крайречна градска зона-гр.Самоков“

Отчет на дълга към 31.12.2014 г.

Отчет на дълга към 31.12.2015 г.

Отчет на дълга към 31.03.2016 г.

Обяснителна записка 2013 г.

Обяснителна записка 2015 г.

Капиталови разходи 2015 г.

Планирани капиталови разходи 2016 г.

Дата на публикуване 26.04.2016 г.

========================================================

Разяснение по запитване №4 „Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен кредит на Община Самоков за финансиране на инвестиционен проект „Благоустрояване на крайречна градска зона-гр.Самоков“

Дата на публикуване 25.04.2016 г.

========================================================

Разяснение по запитване №3 „Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен кредит на Община Самоков за финансиране на инвестиционен проект „Благоустрояване на крайречна градска зона-гр.Самоков“

Разяснение по запитване №2 „Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен кредит на Община Самоков за финансиране на инвестиционен проект „Благоустрояване на крайречна градска зона-гр.Самоков“

Дата на публикуване 22.04.2016 г.

========================================================

Разяснение по запитване №1 „Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен кредит на Община Самоков за финансиране на инвестиционен проект „Благоустрояване на крайречна градска зона-гр.Самоков“

Баланс 2013 г.

Баланс 2014 г.

Баланс 2015 г.

Отчет към 31.12.2013 г.

Отчет към 31.12.2014 г.

Отчет към 31.12.2015 г.

Отчет към 31.03.2016 г.

Просрочия към 31.12.2013 г.

Просрочия към 31.12.2014

Просрочия към 31.12.2015

Просрочия към 31.03.2016

 

Дата на публикуване 20.04.2016 г.

Comments are closed.