Откриване на процедура „Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен кредит на Община Самоков за финансиране на инвестиционен проект „Благоустрояване на крайречна градска зона-гр.Самоков“

Решение №ЛС-01-691 от 28.04.2016 г. за извършване на промяна/техническа редакция по процедура за възлагане на обществена поръчка „Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен кредит на Община Самоков за финансиране на инвестиционен проект „Благоустрояване на крайречна градска зона-гр.Самоков“

=================================================

Решение №ЛС-01-617 от 14.04.2016 г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка „Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен кредит на Община Самоков за финансиране на инвестиционен проект „Благоустрояване на крайречна градска зона-гр.Самоков“

Дата на публикуване 15.04.2016

Comments are closed.