Решение за завършване на процедурата по чл.38 от ЗОП „Доставка на медицинска апаратура за лабораторен анализ- инсталиране и обучение за ежедневна работа“

Решение №ЛС-01-1702/ 17.08.2016 г. за определяне на изпълнител „Доставка на медицинска апаратура за лабораторен анализ- инсталиране и обучение за ежедневна работа“

Comments are closed.