Протоколи и доклади на комисията „Доставка на медицинска апаратура за лабораторен анализ- инсталиране и обучение за ежедневна работа“

Доклад по чл.103, ал.3 от ЗОП и чл.60, ал.1 от ППЗОП „Доставка на медицинска апаратура за лабораторен анализ- инсталиране и обучение за ежедневна работа“

Протокол №2 за отваряне, разглеждане и оценяване на ценовото предложение „Доставка на медицинска апаратура за лабораторен анализ- инсталиране и обучение за ежедневна работа“

Протокол №1 за разглеждане на документите по чл. 39 ал. 2от ППЗОП „Доставка на медицинска апаратура за лабораторен анализ- инсталиране и обучение за ежедневна работа“

===============================================

Съобщение до заинтересованите лица- участници в процедура по възлгане на обществена поръчка „Доставка на медицинска апаратура за лабораторен анализ- инсталиране и обучение за ежедневна работа“

Дата на публикуване 11.08.2016 г.

Comments are closed.