Документация за участие „Строителство за изграждане и електро захранване на търговски обекти, детска площадка в крайречна градска зона гр.Самоков, находящи се в УПИ IX, кв.287 – Зона 1А гр. Самоков“

Заглавна страница документация за участие „Строителство за изграждане и електро захранване на търговски обекти, детска площадка в крайречна градска зона гр.Самоков, находящи се в УПИ IX, кв.287 – Зона 1А гр. Самоков“

Документация за участие „Строителство за изграждане и електро захранване на търговски обекти, детска площадка в крайречна градска зона гр.Самоков, находящи се в УПИ IX, кв.287 – Зона 1А гр. Самоков“

Количествено стойностна сметка „Детска площадка“

Количествено стойностна сметка „Електрическо захранване на търговски обекти“

Количествено стойностна сметка „Изграждане и оборудване на шахтов кладенец и връзки с обекти“

Comments are closed.