Обща информация „Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за община Самоков“

Линк към АОП

Comments are closed.