Договор за обществена поръчка „Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за община Самоков“

Договор за обществена поръчка „Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за община Самоков“

Comments are closed.