Решение за завършване на процедурата „Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за община Самоков“

Решение № ЛС-01-1929/23.11.2016 г.. за избор на изпълнител „Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за община Самоков“

Comments are closed.