Разяснения по документацията за участие „Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за община Самоков“

Разяснение по запитване-1 „Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за община Самоков“

Comments are closed.