Документация за участие „Строителство за изграждане и електро захранване на търговски обекти, шахтов кладенец, и детска площадка в крайречна градска зона гр.Самоков“

Заглавна страница документация за участие „Строителство за изграждане и електро захранване на търговски обекти, шахтов кладенец, и детска площадка в крайречна градска зона гр.Самоков“

Документация за участие „Строителство за изграждане и електро захранване на търговски обекти, шахтов кладенец, и детска площадка в крайречна градска зона гр.Самоков“

Количествена сметка Обект:“Изграждане и оборудване на шахтов кладенец и направа на връзки с водните обекти“

Количествена сметка Обект:“Електрическо захранване на търговски обекти в крайречна зона“

Количествена сметка Обект: „Изграждане на детска площадка“

Идеен проект  Панорамно кафе 01

Идеен проект  Панорамно кафе 02

Идеен проект Панорамно кафе 03

Comments are closed.