Строителство за изграждане и електро захранване на търговски обекти, шахтов кладенец, и детска площадка в крайречна градска зона гр.Самоков

Дата и час на публикуване: 29/8/16 12:00 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1609089
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Активна
Наименование: Строителство за изграждане и електро захранване на търговски обекти, шахтов кладенец, и детска площадка в крайречна градска зона гр.Самоков, находящи се в УПИ IX, кв.287 – Зона 1А гр. Самоков, община Самоков, както следва: 1.Изграждане на панорамно кафе. 2.Изграждане на архитектурна мембрана. 3.Изграждане и оборудване на шахтов кладенец и връзки към водните обекти в крайречна зона. 4.Електро захранване на павилиони разположени до североизточен и югоизточен вход, електро захранване на ледена пързалка. 5. Изграждане на детска площадка.
Описание: Defaul Value
Номер на преписка в АОП: 9055933
Линк към преписката в АОП: линк
Прикачени документи

Comments are closed.