Строителство за изграждане и електро захранване на търговски обекти, детска площадка в крайречна градска зона гр.Самоков, находящи се в УПИ IX, кв.287 – Зона 1А гр. Самоков, община Самоков по обособени позиции

Дата и час на публикуване: 25/8/16 12:31 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1608084
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Прекратена
Наименование: Строителство за изграждане и електро захранване на търговски обекти, детска площадка в крайречна градска зона гр.Самоков, находящи се в УПИ IX, кв.287 – Зона 1А гр. Самоков, община Самоков по обособени позиции: Обособена позиция 1. Изграждане на панорамно кафе. Изграждане на архитектурна мембрана. Изграждане и оборудване на шахтов кладенец и връзки към водните обекти в крайречна зона. Електро захранване на павилиони разположени до североизточен и югоизточен вход. Електро захранване на ледена пързалка. Обособена позиция 2. Изграждане на детска площадка. Описание: Строителство за изграждане и електро захранване на търговски обекти, детска площадка в крайречна градска зона гр.Самоков, находящи се в УПИ IX, кв.287 – Зона 1А гр. Самоков, община Самоков по обособени позиции: Обособена позиция 1. Изграждане на панорамно кафе. Изграждане на архитектурна мембрана. Изграждане и оборудване на шахтов кладенец и връзки към водните обекти в крайречна зона. Електро захранване на павилиони разположени до североизточен и югоизточен вход. Електро захранване на ледена пързалка. Обособена позиция 2. Изграждане на детска площадка.
Номер на преписка в АОП: 9055801
Прогнозна стойност: 225000 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 1473379200

Прикачени документи

Comments are closed.