Преработка на проект по чл. 154 ал.5 ЗУТ на обект – „Благоустряване на крайречна градска зона – 1 етап“, гр.Самоков, по подобект „Стопанска сграда“

Дата и час на публикуване: 3/8/16 4:18 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 80
Вид на процедурата: Покана до определени лица
Статус: Възложена
Наименование: Преработка на проект по чл. 154 ал.5 ЗУТ на обект – „Благоустряване на крайречна градска зона – 1 етап“, гр.Самоков, по подобект „Стопанска сграда“
Описание: Преработка на проект по чл. 154 ал.5 ЗУТ на обект – „Благоустряване на крайречна градска зона – 1 етап“, гр.Самоков, по подобект „Стопанска сграда“
Краен срок за подаване на оферти: 08/08/2016

Прикачени документи

Comments are closed.