Преработка на проект по чл.154, ал.5 от ЗУТ за обект: „Благоустряване на крайречна градска зона – 1 етап“, гр.Самоков, Община Самоков, Крайречен парк в УПИ IX, кв.287- Зона 1А, включваща: технология фонтан, автоматизирана поливна система в шахтов кладенец

Дата и час на публикуване: 3/8/16 4:09 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 79
Вид на процедурата: Покана до определени лица
Статус: Възложена
Наименование: Преработка на проект по чл.154, ал.5 от ЗУТ за обект: „Благоустряване на крайречна градска зона – 1 етап“, гр.Самоков, Община Самоков, Крайречен парк в УПИ IX, кв.287- Зона 1А, включваща: технология фонтан, автоматизирана поливна система в шахтов кладенец
Описание: Преработка на проект по чл.154, ал.5 от ЗУТ за обект: „Благоустряване на крайречна градска зона – 1 етап“, гр.Самоков, Община Самоков, Крайречен парк в УПИ IX, кв.287- Зона 1А, включваща: технология фонтан, автоматизирана поливна система в шахтов кладенец
Краен срок за подаване на оферти: 08/08/2016

Прикачени документи

Comments are closed.