Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската и републиканска транспортни схеми, съгласно маршрутни разписания

Дата и час на публикуване: 22/12/16 3:15 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1612102
Вид на процедурата: Пряко договаряне
Статус: Активна
Наименование: Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската и републиканска транспортни схеми, съгласно маршрутни разписания
Описание: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: предоставяне на услуги по смисъла на чл. 3, ал. 1 т.3 от ЗОП. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА: Предметът на поръчката е извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската и републиканска транспортни схеми, съгласно маршрутни разписания, по обособени позиции, както следва: - Обособена позиция № 1: Предмет- „ Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия гр. Самоков – с. Доспей”; - Обособена позиция № 2: Предмет- „ Извършване на обществен превоз на пътници по градска автобусна линия - сезонна”; - Обособена позиция № 3: Предмет- „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия гр. Самоков – София 18.00 ч.”; Важно: Всички автобуси, с които кандидатите участват, трябва да бъдат представени за оглед от назначената комисия за провеждане на процедурата за обществена поръчка. Комисията има за цел да провери съответствието между представените документи и действителното състояние на превозните средства.
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 65000 лв.
Лице за контакт: Бранимира Бодурова директор дирекция ХДЕТТОС
Телефон за контакт: 0722 66951

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Решение за откриване на процедуратаРешение за откриване на процедурата
22.12.2016 15:18 Милен Пасков 365 kB
pdf Покана за отправяне на оферта до "Боби Транс-97" ЕООДПокана за отправяне на оферта до "Боби Транс-97" ЕООД
29.12.2016 14:10 Милен Пасков 320 kB
pdf Покана за отправяне на оферта до "МОНИКАНА" ЕООДПокана за отправяне на оферта до "МОНИКАНА" ЕООД
29.12.2016 14:11 Милен Пасков 335 kB
pdf Заглавна страница документация за участиеЗаглавна страница документация за участие
29.12.2016 14:12 Милен Пасков 41 kB
docx Документация за участиеДокументация за участие
29.12.2016 14:13 Милен Пасков 329 kB
pdf Протокол №1 от проведени преговори за възлгане на обществена поръчкаПротокол №1 от проведени преговори за възлгане на обществена поръчка
01.02.2017 13:39 Милен Пасков 354 kB
pdf Протокол №2 за констатация от извършения оглед на всички автобусиПротокол №2 за констатация от извършения оглед на всички автобуси
01.02.2017 13:40 Милен Пасков 279 kB
pdf Доклад по чл.103, ал.3 от ЗОП и чл. 67, ал.7 от ППЗОПДоклад по чл.103, ал.3 от ЗОП и чл. 67, ал.7 от ППЗОП
01.02.2017 13:43 Милен Пасков 480 kB
pdf Решение №ЛС-01-121/01.02.2017 г.Решение №ЛС-01-121/01.02.2017 г.
01.02.2017 13:45 Милен Пасков 124 kB
pdf Договор за обществена поръчка обособена позиция №1Договор за обществена поръчка обособена позиция №1
15.03.2017 14:46 Милен Пасков 1 MB
pdf Договор за обществена поръчка обособена позиция №2Договор за обществена поръчка обособена позиция №2
15.03.2017 14:47 Милен Пасков 1 000 kB
pdf Договор за обществена поръчка обособена позиция №3Договор за обществена поръчка обособена позиция №3
15.03.2017 14:48 Милен Пасков 976 kB

Comments are closed.