Доставка на нов микробус за нуждите на община Самоков

Дата и час на публикуване: 28/2/17 9:00 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1702108
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Активна
Наименование: Доставка на нов микробус за нуждите на община Самоков
Описание: Предметът на обществена поръчка "Доставка на нов микробус за нуждите на община Самоков" включва доставка на нов, неупотребяван микробус за нуждите на община Самоков отговарящ на изискванията на Възложителя, обективирани в техническата спецификация.
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 58333 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 8/3/17 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 9/3/17 2:00 pm
Лице за контакт: инж. Бранимира Бодурова - директор дирекция "ХДЕТТОС"
Телефон за контакт: 0722/ 66951

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОПОбява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
28.02.2017 9:06 Милен Пасков 202 kB
pdf Заглавна страница документация за участиеЗаглавна страница документация за участие
28.02.2017 9:07 Милен Пасков 32 kB
doc Документация за участиеДокументация за участие
28.02.2017 9:08 Милен Пасков 550 kB
pdf Съобщение за удължаване на първоначалния срок за получаване на офертиСъобщение за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
09.03.2017 13:32 Милен Пасков 45 kB
pdf Протокол за разглеждане, оценка и класиране на представените офертиПротокол за разглеждане, оценка и класиране на представените оферти
20.03.2017 14:16 Милен Пасков 132 kB
pdf Договор за обществена поръчкаДоговор за обществена поръчка
27.04.2017 15:06 Милен Пасков 617 kB

Comments are closed.