„Упражняване на авторски надзор на обект: Преработка на проект по чл.154, ал.5 от ЗУТ за обект: „Благоустрояване на крайречна градска зона – 1 етап”, гр. Самоков, Община Самоков, Крайречен парк в УПИ IX, кв.287- Зона 1А, включваща: технология фонтани, автоматизирана поливна система и шахтов кладенец”

Дата и час на публикуване: 18/11/16 11:00 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 161195
Вид на процедурата: Покана до определени лица
Статус: Активна
Наименование: „Упражняване на авторски надзор на обект: Преработка на проект по чл.154, ал.5 от ЗУТ за обект: „Благоустрояване на крайречна градска зона – 1 етап”, гр. Самоков, Община Самоков, Крайречен парк в УПИ IX, кв.287- Зона 1А, включваща: технология фонтани, автоматизирана поливна система и шахтов кладенец”
Описание: Defaul Value
Линк към преписката в АОП: Линк

Протокол по чл.97, ал.4 -дата на публикуване 21.12.2016 г.

Договор за обществена поръчка – дата на публикуване 04.01.2017 г.

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf pokana_-lica_-savex_-avtoriski-nadzor_-prerabotka_-kgz_-samokov_-2016Покана за отправяне на оферта
18.11.2016 11:03 Милен Пасков 106 kB
doc Образец 1Образец 1
18.11.2016 11:08 Милен Пасков 130 kB
doc Образец 2Образец 2
18.11.2016 11:08 Милен Пасков 102 kB
docx Образец 3Образец 3
18.11.2016 11:08 Милен Пасков 23 kB
docx Образец 4Образец 4
18.11.2016 11:08 Милен Пасков 23 kB
docx Образец 5Образец 5
18.11.2016 11:08 Милен Пасков 23 kB
docx Образец 6Образец 6
18.11.2016 11:09 Милен Пасков 29 kB
doc Образец 7Образец 7
18.11.2016 11:09 Милен Пасков 168 kB

Comments are closed.