„Упражняване на авторски надзор на обект: „Строителство на Физкултурен салон към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” в УПИ 1 – 2452, кв. 143, ПИ 65231.911.155, гр. Самоков”

Дата и час на публикуване: 18/11/16 11:19 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 161197
Вид на процедурата: Покана до определени лица
Статус: Активна
Наименование: „Упражняване на авторски надзор на обект: „Строителство на Физкултурен салон към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” в УПИ 1 – 2452, кв. 143, ПИ 65231.911.155, гр. Самоков”
Описание: Defaul Value
Линк към преписката в АОП: Линк

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf pokana_-lica_-teraconsult_-avtorski-nadzor_-smr-fiz_-salon-km_-samokov_-2016Покана за отправяне на оферта
18.11.2016 11:21 Милен Пасков 118 kB
doc Образец 1Образец 1
18.11.2016 11:21 Милен Пасков 130 kB
doc Образец 2Образец 2
18.11.2016 11:21 Милен Пасков 102 kB
docx Образец 3Образец 3
18.11.2016 11:21 Милен Пасков 23 kB
docx Образец 4Образец 4
18.11.2016 11:21 Милен Пасков 23 kB
docx Образец 5Образец 5
18.11.2016 11:21 Милен Пасков 23 kB
docx Образец 6Образец 6
18.11.2016 11:21 Милен Пасков 29 kB
doc Образец 7Образец 7
18.11.2016 11:21 Милен Пасков 185 kB
pdf Протокол по чл.97, ал.4 от ППЗОППротокол по чл.97, ал.4 от ППЗОП
09.12.2016 16:39 Милен Пасков 103 kB
pdf Договор „Упражняване на авторски надзор на обект: „Строителство на Физкултурен салон към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” в УПИ 1 – 2452, кв. 143, ПИ 65231.911.155, гр. Самоков”Договор „Упражняване на авторски надзор на обект: „Строителство на Физкултурен салон към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” в УПИ 1 – 2452, кв. 143, ПИ 65231.911.155, гр. Самоков”
04.01.2017 11:06 Милен Пасков 347 kB

Comments are closed.