Информация за удължаване на първоначален срок за получаване на оферти „Строителство за изграждане и електро захранване на търговски обекти, шахтов кладенец, и детска площадка в крайречна градска зона гр.Самоков“

Информация за удължаване на първоначален срок

Съобщение

Comments are closed.