Почистване на уязвими участъци от реки на територията на община Самоков

Дата и час на публикуване: 15/3/17 5:30 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1703111
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Активна
Наименование: Почистване на уязвими участъци от реки на територията на община Самоков
Описание: "Почистване на уязвими участъци от реки на територията на община Самоков", обхваща извършване на услуги по почистване на уязвими участъци от реки на територията на община Самоков, в съответствие с техническата спецификация по конкретна заявка на Възложителя.
Номер на преписка в АОП: 9062369
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 70000 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 22/3/17 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 23/3/17 2:00 pm
Лице за контакт: инж. Надежда Клинчева - началник отдел дирекция "ТСУЕП"
Телефон за контакт: 0722/ 6 66 30

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОПОбява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
15.03.2017 17:56 Милен Пасков 206 kB
pdf Документация за участие заглавна страницаДокументация за участие заглавна страница
15.03.2017 18:01 Милен Пасков 33 kB
doc Документация за участиеДокументация за участие
15.03.2017 18:02 Милен Пасков 535 kB
pdf Протокол за разглеждане, оценка и класиране на представените оферти от участницитеПротокол за разглеждане, оценка и класиране на представените оферти от участниците
06.04.2017 10:50 Милен Пасков 266 kB
pdf Договор за обществена поръчкаДоговор за обществена поръчка
27.04.2017 15:01 Милен Пасков 1 MB

Comments are closed.