Доставка на цветя, растителност / дървета и храсти/ и тревни смески за озеленяване на територията на община Самоков

Дата и час на публикуване: 6/4/17 4:34 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1704116
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Активна
Наименование: „ Доставка на цветя, растителност / дървета и храсти/ и тревни смески за озеленяване на територията на община Самоков”, включва доставка на цветя, растителност / дървета и храсти/ и тревни смески за озеленяване на територията на община Самоков, в съответствие с Техническата спецификация, по конкретна заявка на Възложителя.
Описание: Предметът на обществена поръчка „ Доставка на цветя, растителност / дървета и храсти/ и тревни смески за озеленяване на територията на община Самоков”, включва доставка на цветя, растителност / дървета и храсти/ и тревни смески за озеленяване на територията на община Самоков, в съответствие с Техническата спецификация, по конкретна заявка на Възложителя.
Номер на преписка в АОП: 9063122
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 61000 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 19/4/17 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 20/4/17 2:00 pm
Лице за контакт: 0722 66951
Телефон за контакт: инж. Бранимира Бодурова- Директор на дирекция „ ХДЕТТОС

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОПОбява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
06.04.2017 16:37 Милен Пасков 242 kB
pdf Заглавна страница документация за участиеЗаглавна страница документация за участие
06.04.2017 16:38 Милен Пасков 33 kB
doc Документация за участиеДокументация за участие
06.04.2017 16:38 Милен Пасков 696 kB
pdf Разяснение по запитване - 1Разяснение по запитване - 1
18.04.2017 17:15 Милен Пасков 638 kB
pdf Протокол за разглеждане, оценка и класиране на представените оферти от участницитеПротокол за разглеждане, оценка и класиране на представените оферти от участниците
03.05.2017 10:03 Милен Пасков 281 kB
pdf Договор за обществена поръчкаДоговор за обществена поръчка
19.06.2017 10:27 Милен Пасков 560 kB

Comments are closed.