Протоколи и доклади на комисията „Преработка на проект по чл.154, ал.5 от ЗУТ за обект : Благоустрояване на крайречна градска зона – 1 етап, гр.Самоков, Община Самоков, Крайречен парк в УПИ IX, кв.287 – Зона 1А“

Протокол по чл.97, ал.4 от ППЗОП за разглеждане, оценяване и класиране подадена оферта от поканено лице „Преработка на проект по чл.154, ал.5 от ЗУТ за обект : Благоустрояване на крайречна градска зона – 1 етап, гр.Самоков, Община Самоков, Крайречен парк … Continue reading

Документация за участие „Преработка на проект по чл.154, ал.5 от ЗУТ за обект : Благоустрояване на крайречна градска зона – 1 етап, гр.Самоков, Община Самоков, Крайречен парк в УПИ IX, кв.287 – Зона 1А“

Образец 1 Образец 2 Образец 3 Образец 4 Образец 5 Образец 6 Образец 7 Образец 8 Образец 9

Покана по чл.191 от ЗОП „Преработка на проект по чл.154, ал.5 от ЗУТ за обект : Благоустрояване на крайречна градска зона – 1 етап, гр.Самоков, Община Самоков, Крайречен парк в УПИ IX, кв.287 – Зона 1А“

Покана по чл.191 от ЗОП „Преработка на проект по чл.154, ал.5 от ЗУТ за обект : Благоустрояване на крайречна градска зона – 1 етап, гр.Самоков, Община Самоков, Крайречен парк в УПИ IX, кв.287 – Зона 1А“