Протоколи и доклади на комисията „Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза Технически проект и последващо осъществяване на авторски надзор за реконструкция и рехабилитация на общински пътища в Община Самоков” по 3 ОП.“

Доклад по чл.103, ал.3 от ЗОП и чл.60, ал.1 от ППЗОП „Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза Технически проект и последващо осъществяване на авторски надзор за реконструкция и рехабилитация на общински пътища в Община Самоков” по 3 ОП.“

Протокол №3 за отваряне, разглеждане и оценяване предложения за участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка „Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза Технически проект и последващо осъществяване на авторски надзор за реконструкция и рехабилитация на общински пътища в Община Самоков” по 3 ОП.“

===============================================

Съобщение до заинтересованите лица „Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза Технически проект и последващо осъществяване на авторски надзор за реконструкция и рехабилитация на общински пътища в Община Самоков” по 3 ОП.“

Протокол №2 за разглеждане на техническите предложения на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка „Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза Технически проект и последващо осъществяване на авторски надзор за реконструкция и рехабилитация на общински пътища в Община Самоков” по 3 ОП.“

Протокол №1 по чл.54 ал.7 от ППЗОП

 

Дата на публикуване 04.08.2016 г.

Comments are closed.