ИЗБОР НА ПРОЕКТАНТ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТ: РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ, ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ИМ ПРИЛЕЖАЩИ ТРОТОАРИ, ГР. САМОКОВ, ОБЩИНА САМОКОВ И ПОСЛЕДВАЩО УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР

Дата и час на публикуване: 26/8/16 4:15 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 85
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Активна
Наименование: ИЗБОР НА ПРОЕКТАНТ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТ: РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ, ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ИМ ПРИЛЕЖАЩИ ТРОТОАРИ, ГР. САМОКОВ, ОБЩИНА САМОКОВ И ПОСЛЕДВАЩО УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР
Описание: В предмета на посочената обществена поръчка са включва, както следва: 1) Дейност 1: Изпълнение на проектиране за обект: „Рехабилитация на улици, изграждане на нови и реконструкция на съществуващите им прилежащи тротоари, гр. Самоков, Община Самоков“ 2. Обхват на проектираните участъци – Улица „Христо Ботев“ – от кръстовище с ул. „Цар Борис III“ до кръстовище с ул. „Пирин“ – приблизителна дължина 590 m – Улица „Преспа“ – от кръстовище с ул. „Македония“ до кръстовище с ул. „Вардар“ – приблизителна дължина 2000 m – Улица „Връх Мусала“ – от кръстовище с ул. „Христо Смирненски“ до кръстовище с ул. „Мургаш“– приблизителна дължина 370 m – Улица „Христо Смирненски“ – от кръстовище с ул. „Цар Борис III” до кръстовище с ул. „Връх Мусала“– приблизителна дължина 400m – Улица „Грънчар“ – от кръстовище с ул. „Македония” до кръстовище с бул. „Софийско шосе“ – приблизителна дължина 900 m. 2) Дейност 2: Упражняване на авторски надзор по време на СМР за изпълнение на изготвения проект
Номер на преписка в АОП: 00580-2016-0021
Линк към преписката в АОП: линк
Краен срок за подаване на оферти: 08/09/2016

Прикачени документи

Comments are closed.