Изработване на горскостопански план за горските територии собственост на община Самоков, в териториалния обхват на ТП „ ДГС Самоков„ за частта на влятото през 2010г. ДГС „ Боровец„ РДГ София, Софийска област

Дата и час на публикуване: 19/12/16 10:06 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1612101
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Активна
Наименование: Изработване на горскостопански план за горските територии собственост на община Самоков, в териториалния обхват на ТП „ ДГС Самоков„ за частта на влятото през 2010г. ДГС „ Боровец„ РДГ София, Софийска област
Описание: Обект на настоящата поръчка е предоставянето на услуга по смисъла на чл.3 ал.1 т.3 ЗОП- изработване на горскостопански план за горските територии собственост на община Самоков, в териториалния обхват на ТП „ ДГС Самоков„ за частта на влятото през 2010г. ДГС „ Боровец„ РДГ София, Софийска област ”, с обща площ 6 427,0 ха.
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 70000 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 28/12/16 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 29/12/16 2:00 pm
Лице за контакт: Владимир Малинов
Телефон за контакт: +359889508554

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОПОбява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
19.12.2016 10:11 Милен Пасков 289 kB
pdf Заглавна страница документация за участиеЗаглавна страница документация за участие
19.12.2016 10:12 Милен Пасков 36 kB
doc Документация за участиеДокументация за участие
19.12.2016 10:12 Милен Пасков 782 kB
doc Задание горски планЗадание горски план
19.12.2016 10:13 Милен Пасков 809 kB
pdf Съобщение за удължаване на първоначалния срок за получаване на офертиСъобщение за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
29.12.2016 14:03 Милен Пасков 40 kB
pdf Протокол за разглеждане, оценка и класиране на представените офертиПротокол за разглеждане, оценка и класиране на представените оферти
16.01.2017 14:40 Милен Пасков 115 kB
pdf Договор за обществена поръчкаДоговор за обществена поръчка
16.02.2017 9:32 Милен Пасков 352 kB

Comments are closed.