Упражняване на инвеститорски контрол на строително-монтажни работи по Национална програма за енергийна ефективност на десет многофамилни жилищни сгради, находящи се в град Самоков

Дата и час на публикуване: 14/2/17 9:45 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1702107
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Активна
Наименование: Упражняване на инвеститорски контрол на строително-монтажни работи по Национална програма за енергийна ефективност на десет многофамилни жилищни сгради, находящи се в град Самоков както следва: 1. Многофамилна жилищна сграда в град Самоков, квартал "Самоково" бл.8 2. Многофамилна жилищна сграда в град Самоков, квартал "Самоково" бл.19 3. Многофамилна жилищна сграда в град Самоков, квартал "Самоково" бл.26 4. Многофамилна жилищна сграда в град Самоков, квартал "Самоково" бл.16 5. Многофамилна жилищна сграда в град Самоков, квартал "Самоково" бл.23 6. Многофамилна жилищна сграда в град Самоков, квартал "Самоково" бл.40 7. Многофамилна жилищна сграда в град Самоков, ул. "Самоковско шосе" 15, бл. Слатина 8. Многофамилна жилищна сграда в град Самоков, квартал "Самоково" бл.3 9. Многофамилна жилищна сграда в град Самоков, квартал "Самоково" бл.41 10. Многофамилна жилищна сграда в град Самоков, ул. "Македония" 87, бл. Македония
Описание: Упражняване на инвеститорски контрол на строително-монтажни работи по Национална програма за енергийна ефективност на десет многофамилни жилищни сгради, находящи се в град Самоков. Поръчката ще се изпълнява съгласно изскванията указани в техническите спецификации - част от Документацията за участие Място на извършване: Територията на град Самоков
Номер на преписка в АОП: 9061421
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 53000 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 21/2/17 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 22/2/17 2:00 pm
Лице за контакт: инж. Евелина Перфанова - директор дирекция ТСУЕП
Телефон за контакт: +359 0885840410

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОПОбява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
14.02.2017 9:45 Милен Пасков 254 kB
pdf Заглавна страница документация за участиеЗаглавна страница документация за участие
14.02.2017 9:45 Милен Пасков 39 kB
doc Документация за участиеДокументация за участие
14.02.2017 9:45 Милен Пасков 928 kB
pdf Протокол за отваряне, разглеждане и оценяване на представените оферти от участниците във възлагането на обществена поръчкаПротокол за отваряне, разглеждане и оценяване на представените оферти от участниците във възлагането на обществена поръчка
24.04.2017 16:30 Милен Пасков 3 MB
pdf Договор за обществена поръчкаДоговор за обществена поръчка
05.06.2017 13:10 Милен Пасков 924 kB

Comments are closed.