Пазарно проучване по проект на Община Самоков за Реконструкция и рехабилитация на общински пътища в община Самоков, област Софийска, включващ следните обекти: 1. Реконструкция и рехабилитация на общински път SF02577 /III-822/ – Самоков – Драгушиново – Злокучене – /II-82/, община Самоков; 2. Реконструкция и рехабилитация на общински път SF02575 /III-6206/ – Самоков – Доспей, община Самоков; 3. Реконструкция и рехабилитация на общински път SF02573 с.Белчин, община Самоков

Дата и час на публикуване: 26/9/16 2:21 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1609089
Вид на процедурата: Пазарни консултации
Статус: Активна
Наименование: Пазарно проучване по проект на Община Самоков за Реконструкция и рехабилитация на общински пътища в община Самоков, област Софийска, включващ следните обекти: 1. Реконструкция и рехабилитация на общински път SF02577 /III-822/ – Самоков – Драгушиново – Злокучене – /II-82/, община Самоков; 2. Реконструкция и рехабилитация на общински път SF02575 /III-6206/ – Самоков – Доспей, община Самоков; 3. Реконструкция и рехабилитация на общински път SF02573 с.Белчин, община Самоков
Описание: Defaul Value
Линк към преписката в АОП: Линк

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf pokana-za-pazarno-prouchvane_-obshtinski-patishta_-samokovПокана
26.09.2016 14:26 Милен Пасков 50 kB
doc pazarno-prouchvane-samokovДокументация
26.09.2016 14:27 Милен Пасков 156 kB
xls ks-zl_d_d_belchin-kabelКОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА ЗА ОБЕКТ: "Реконструкция и рехабилитация на общински път SF02573 с.Белчин, община Самоков"
26.09.2016 14:28 Милен Пасков 55 kB

Comments are closed.