Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционните проекти и осъществяване на строителен надзор на многофамилни жилищни сгради, находящи се в град Самоков, обл. Софийска, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Самоков по 3 обособени позиции

Дата и час на публикуване: 1/11/16 4:00 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 161192
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Активна
Наименование: Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционните проекти и осъществяване на строителен надзор на многофамилни жилищни сгради, находящи се в град Самоков, обл. Софийска, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Самоков по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 : "Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционните проекти и осъществяване на строителен надзор на многофамилни жилищна сграда в град Самоков, квартал "Самоково" бл.8 ; многофамилни жилищна сграда в град Самоков, квартал "Самоково" бл.19 и многофамилни жилищна сграда в град Самоков, квартал "Самоково" бл.26" Обособена позиция 2 : "Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционните проекти и осъществяване на строителен надзор на многофамилни жилищна сграда в град Самоков, квартал "Самоково" бл.16 ; многофамилни жилищна сграда в град Самоков, квартал "Самоково" бл.23 и многофамилни жилищна сграда в град Самоков, квартал "Самоково" бл.40" Обособена позиция 2 : "Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционните проекти и осъществяване на строителен надзор на многофамилни жилищна сграда в град Самоков, ул. "Самоковско шосе"15, бл. Слатина ; многофамилни жилищна сграда в град Самоков, квартал "Самоково" бл.3; многофамилни жилищна сграда в град Самоков, квартал "Самоково" бл.41 и многофамилни жилищна сграда в град Самоков, ул. "Македония" 87, бл. Македония"
Номер на преписка в АОП: 00580-2016-0023
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 163863.36 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 22/11/16 5:00 pm
Лице за контакт: инж. Евелина Перфанова
Телефон за контакт: 0359885840410

Документация за участие – 01.11.2016 15:49 ч

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Решение №ЛС-01-1820/01.11.2016 г. за откриване на процедурата01.11.2016 16:15 Милен Пасков 177 kB
pdf Заглавна страница документация за участие01.11.2016 16:15 Милен Пасков 48 kB
docx Техническа спецификация01.11.2016 16:17 Милен Пасков 338 kB
pdf Обявление01.11.2016 17:20 Милен Пасков 1 MB
pdf Протокол 122.12.2016 10:42 Милен Пасков 395 kB
pdf Протокол 222.12.2016 10:42 Милен Пасков 592 kB
pdf Съобщение за отваряне на ценовите оферти13.02.2017 17:26 Милен Пасков 70 kB
pdf Протокол №3Протокол №3
02.03.2017 15:39 Милен Пасков 283 kB
pdf Протокол №4Протокол №4
02.03.2017 15:39 Милен Пасков 6 MB
pdf Протокол №502.03.2017 15:40 Милен Пасков 584 kB
pdf Доклад по чл.103, ал.3 от ЗОП и чл.60 ал.1 от ППЗОПДоклад по чл.103, ал.3 от ЗОП и чл.60 ал.1 от ППЗОП
02.03.2017 15:41 Милен Пасков 408 kB
pdf Решение № ЛС-01-315/02.03.2017 за избор на изпълнителРешение № ЛС-01-315/02.03.2017 за избор на изпълнител
02.03.2017 15:44 Милен Пасков 3 MB
pdf Договор за обществена поръчка обособена позиция №1Договор за обществена поръчка обособена позиция №1
28.04.2017 9:14 Милен Пасков 1 MB
pdf Договор за обществена поръчка обособена позиция №2Договор за обществена поръчка обособена позиция №2
28.04.2017 9:15 Милен Пасков 1 MB
pdf Договор за обществена поръчка обособена позиция №3Договор за обществена поръчка обособена позиция №3
28.04.2017 9:15 Милен Пасков 1 MB

Comments are closed.