Доставка и монтаж на мултифункционална информационна система за многофункционална спортна зала „Арена Самоков“ , Община Самоков

Дата и час на публикуване: 18/11/16 11:44 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 161194
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Прекратена
Наименование: Доставка и монтаж на мултифункционална информационна система за многофункционална спортна зала "Арена Самоков" , Община Самоков
Описание: Предметът на обществена поръчка- „ Доставка и монтаж на мултифункционална информационна система за многофункционална спортна зала „ Арена Самоков” , община Самоков”, включва: - доставка на мултифункционална информационна система за нуждите на МСЗ „Арена Самоков„ община Самоков, която да отговаря на определената от Възложителя техническа спецификация. - монтаж и въвеждането в експлоатация на мултифункционалната информационна система.
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 40000 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 28/11/16 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 29/11/2016
Лице за контакт: Васил Сайменов - заместник кмет община Самоков
Телефон за контакт: +3590882282829

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОПОбява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
18.11.2016 11:55 Милен Пасков 212 kB
pdf Заглавна страница документация за участиеЗаглавна страница документация за участие
18.11.2016 11:55 Милен Пасков 30 kB
doc Документация за участиеДокументация за участие
18.11.2016 11:55 Милен Пасков 472 kB
pdf Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на офертиИнформация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
29.11.2016 9:54 Милен Пасков 71 kB
pdf Съобщение за удължаване на първоначалният срок за получаване на офертиСъобщение за удължаване на първоначалният срок за получаване на оферти
29.11.2016 13:23 Милен Пасков 68 kB
pdf Протокол за разглеждане, оценка и класиране на представените оферти от участниците във възлагане на обществена поръчкаПротокол за разглеждане, оценка и класиране на представените оферти от участниците във възлагане на обществена поръчка
15.12.2016 15:56 Милен Пасков 146 kB
pdf Съобщение за прекратяване на обществена поръчка чрез публикувана обяваСъобщение за прекратяване на обществена поръчка чрез публикувана обява
15.12.2016 16:01 Милен Пасков 41 kB

Comments are closed.