„Упражняване на авторски надзор на обект: Строителство – „Трети етап – благоустройство и паркоустройство на част от УПИ І – „За Байракли джамия и озеленяване“ и част от УПИ ХV – „За площад и озеленяване“ в кв. 416”

Дата и час на публикуване: 18/11/16 11:12 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 161196
Вид на процедурата: Покана до определени лица
Статус: Активна
Наименование: „Упражняване на авторски надзор на обект: Строителство - „Трети етап – благоустройство и паркоустройство на част от УПИ І - "За Байракли джамия и озеленяване" и част от УПИ ХV – „За площад и озеленяване" в кв. 416”
Описание: Defaul Value
Линк към преписката в АОП: Линк

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Покана за отправяне на офертаПокана за отправяне на оферта
18.11.2016 11:25 Милен Пасков 113 kB
doc Образец 1Образец 1
18.11.2016 11:26 Милен Пасков 130 kB
doc Образец 2Образец 2
18.11.2016 11:26 Милен Пасков 102 kB
docx Образец 3Образец 3
18.11.2016 11:26 Милен Пасков 23 kB
docx Образец 4Образец 4
18.11.2016 11:26 Милен Пасков 23 kB
docx Образец 5Образец 5
18.11.2016 11:26 Милен Пасков 23 kB
docx Образец 6Образец 6
18.11.2016 11:26 Милен Пасков 29 kB
doc Образец 7Образец 7
18.11.2016 11:26 Милен Пасков 169 kB
pdf Протокол по чл.97, ал.4 от ППЗОППротокол по чл.97, ал.4 от ППЗОП
06.01.2017 10:27 Милен Пасков 98 kB
pdf Договор за обществена поръчкаДоговор за обществена поръчка
22.02.2017 17:06 Милен Пасков 449 kB

Comments are closed.