Доставка и монтаж на мултифункционална информационна система за многофункционална спортна зала „ Арена Самоков” , община Самоков

Дата и час на публикуване: 16/12/16 12:00 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 161299
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Активна
Наименование: Доставка и монтаж на мултифункционална информационна система за многофункционална спортна зала „ Арена Самоков” , община Самоков
Описание: Предметът на обществена поръчка- Предметът на обществена поръчка- „ Доставка и монтаж на мултифункционална информационна система за многофункционална спортна зала „ Арена Самоков” , община Самоков”, включва: - доставка на мултифункционална информационна система за нуждите на МСЗ „Арена Самоков„ община Самоков, която да отговаря на определената от Възложителя техническа спецификация. - монтаж и въвеждането в експлоатация на мултифункционалната информационна система. Кратко описание: - „ Доставка и монтаж на мултифункционална информационна система за многофункционална спортна зала „ Арена Самоков” , община Самоков”, включва: - доставка на мултифункционална информационна система за нуждите на МСЗ „Арена Самоков„ община Самоков, която да отговаря на определената от Възложителя техническа спецификация. - монтаж и въвеждането в експлоатация на мултифункционалната информационна система.
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 40000 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 23/12/16 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 27/12/16 2:00 pm
Лице за контакт: Васил Сайменов- заместник кмет община Самоков
Телефон за контакт: +359 0882 28 28 29

pdfПротокол за разглеждане, оценка и класиране на представените оферти27.12.2016 12:50 , Милен Пасков, 767 kB

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОПОбява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
16.12.2016 12:02 Милен Пасков 226 kB
pdf Заглавна страница документация за участиеЗаглавна страница документация за участие
16.12.2016 12:03 Милен Пасков 32 kB
doc Документация за участиеДокументация за участие
16.12.2016 12:05 Милен Пасков 462 kB
pdf Договор "Доставка и монтаж на мултифункционална информационна система за многофункционална спортна зала „ Арена Самоков” , община Самоков"Договор "Доставка и монтаж на мултифункционална информационна система за многофункционална спортна зала „ Арена Самоков” , община Самоков"
03.01.2017 13:35 Милен Пасков 393 kB

Comments are closed.