Упражняване на авторски надзор на обект: „Доизграждане и реконструкция на водопроводната и канализационната мрежа на курортен комплекс Боровец, община Самоков“

Дата и час на публикуване: 27/4/17 11:04 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1704118
Вид на процедурата: Покана до определени лица
Статус: Активна
Наименование: Упражняване на авторски надзор на обект: "Доизграждане и реконструкция на водопроводната и канализационната мрежа на курортен комплекс Боровец, община Самоков"( в обхват- водопроводни клонове №1,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 и 16 и канализационни колектори №4-1,4-1а,4-2,4-3,4-3-1,4-4а,4-5,4-5а и 4-5б)
Описание: Упражняване на авторски надзор на обект: "Доизграждане и реконструкция на водопроводната и канализационната мрежа на курортен комплекс Боровец, община Самоков"( в обхват- водопроводни клонове №1,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 и 16 и канализационни колектори №4-1,4-1а,4-2,4-3,4-3-1,4-4а,4-5,4-5а и 4-5б) Необходимо е да се изпълни авторски надзор по време на строителството на посочения обект.Изискванията за упражняване на авторски надзор са съгласно чл.62 от ЗУТ.
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 15000 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 3/5/17 2:00 pm

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Покана за отправяне на офертаПокана за отправяне на оферта
27.04.2017 11:13 Милен Пасков 180 kB
doc Образец 1Образец 1
27.04.2017 11:13 Милен Пасков 130 kB
doc Образец 2Образец 2
27.04.2017 11:14 Милен Пасков 117 kB
docx Образец 3Образец 3
27.04.2017 11:14 Милен Пасков 23 kB
docx Образец 4Образец 4
27.04.2017 11:14 Милен Пасков 23 kB
docx Образец 5Образец 5
27.04.2017 11:17 Милен Пасков 23 kB
docx Образец 6Образец 6
27.04.2017 11:17 Милен Пасков 31 kB
docx Образец 7Образец 7
27.04.2017 11:17 Милен Пасков 31 kB
doc Образец 8Образец 8
27.04.2017 11:17 Милен Пасков 465 kB
pdf Протокол по чл.97, ал.4 от ППЗОППротокол по чл.97, ал.4 от ППЗОП
05.05.2017 11:35 Милен Пасков 138 kB

Comments are closed.