1.Изработване на проект за Подробен устройствен план- план за застрояване и парцеларен план на довеждаща инфраструктура, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ 2. Изработване на работен проект за обект ; Късноантична крепост „Шишманово кале“. Консервация, реставрация, експониране, и социализация на археологически структури. Посетителски център, посетителски пътеки, атракциони и паркинг, като елементи от зона за туризъм, екология и спорт, част от комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ

Дата и час на публикуване: 5/5/17 11:47 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1705119
Вид на процедурата: Покана до определени лица
Статус: Прекратена
Наименование: 1.Изработване на проект за Подробен устройствен план- план за застрояване и парцеларен план на довеждаща инфраструктура, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ 2. Изработване на работен проект за обект ; Късноантична крепост "Шишманово кале". Консервация, реставрация, експониране, и социализация на археологически структури. Посетителски център, посетителски пътеки, атракциони и паркинг, като елементи от зона за туризъм, екология и спорт, част от комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ
Описание: 1.Изработване на проект за Подробен устройствен план- план за застрояване и парцеларен план на довеждаща инфраструктура, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ 2. Изработване на работен проект за обект ; Късноантична крепост "Шишманово кале". Консервация, реставрация, експониране, и социализация на археологически структури. Посетителски център, посетителски пътеки, атракциони и паркинг, като елементи от зона за туризъм, екология и спорт, част от комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 29166.66 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 12/5/17 2:00 pm

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Покана за отправяне на офертаПокана за отправяне на оферта
05.05.2017 11:53 Милен Пасков 198 kB
doc Образец 1Образец 1
05.05.2017 11:54 Милен Пасков 130 kB
doc Образец 2Образец 2
05.05.2017 11:55 Милен Пасков 117 kB
docx Образец 3Образец 3
05.05.2017 11:55 Милен Пасков 23 kB
docx Образец 4Образец 4
05.05.2017 11:55 Милен Пасков 23 kB
docx Образец 5Образец 5
05.05.2017 11:56 Милен Пасков 23 kB
docx Образец 6Образец 6
05.05.2017 11:56 Милен Пасков 36 kB
docx Образец 7Образец 7
05.05.2017 11:56 Милен Пасков 33 kB
doc Образец 8Образец 8
05.05.2017 11:57 Милен Пасков 430 kB
docx Оразец 9 Задание Проектиране Шишманово кале РПОразец 9 Задание Проектиране Шишманово кале РП
05.05.2017 11:59 Милен Пасков 65 kB
docx Оразец 9 Задание Проектиране ПУП ПРЗ ШишмановоОразец 9 Задание Проектиране ПУП ПРЗ Шишманово
05.05.2017 11:59 Милен Пасков 1 MB
pdf Съобщение за прекратяване възлагането на обществена поръчка чрез публикувана покана до определено лицеСъобщение за прекратяване възлагането на обществена поръчка чрез публикувана покана до определено лице
15.05.2017 9:50 Милен Пасков 55 kB

Comments are closed.